• Environmentálny program: "Letom svetom"

     • Prvé októbrové dopoludnie si predškoláci rozšírili svoje vedomosti o ochrane prírody na Slovensku. V spolupráci s organizáciou Daphne, ktorá vedie deti k úcte k prírode, sa oboznámili s témou vtáctva na Slovensku.

      Program „Letom svetom“ bol realizovaný v novej environmentálnej učebni na školskom dvore a prebiehal interaktívnou a hravou formou. Malí prírodovedci, vďaka lektorke, spoznávali vtáctvo všetkými zmyslami. Spoločne sa zahrali na malé vtáčiky, ktoré sa vyvíjajú vo vajíčku, až sa nakoniec vyliahnu. Tiež spoznali niektoré druhy vtákov, ktoré žijú v našej lokalite. Objavovali ich zvuk a spev. V ďalšej aktivite sa premenili na bociany a kačky a svojim kamarátom mláďatám, chytali v rybníku vhodnú potravu. Nakoniec pozorovali vtáky ozajstným ďalekohľadom, naučili sa ho správne nastaviť a zaostriť. Sme presvedčení, že vďaka spolupráci s organizáciou Daphne cez takéto zážitkové podujatia prispievame k zodpovednému správaniu detí k životnému prostrediu a ochrane prírody. I touto formou naša materská škola chce klásť už v tomto veku základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a neničí ju.