• Návšteva dopravného ihriska

          • Aj v našej materskej škole venujeme dostatok pozornosti téme „dopravná výchova“ a tak sme si deň 10.11.2021 vyčlenili, aby sme s deťmi z triedy Múdre sovy navštívili nové dopravné ihrisko pri ZŠ Karloveská. Pred samotnou jazdou boli deti teoreticky poučené, ako sa majú na dopravnom ihrisku správať, aké pravidlá dodržiavať. Následne vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti aj praktickou jazdou na kolobežke a aj ako chodci si vyskúšali správne správanie na dopravnej komunikácii pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Vydanú energiu na dopravnom ihrisku deti doplnili konzumáciou nabalených dobrôt. Posilnení, plní zážitkov, odmenení medailou sme s úsmevom na tvári vyrazili na cestu späť do našej materskej školy. Deťom sa táto hravá forma učenia veľmi páčila a sú odhodlaní navštíviť dopravné ihrisko opäť.