• Dotácia na stravu

     • Vážení rodičia,

      ak máte záujem o dotáciu na obedy pre Vaše dieťa v materskej škole na rok 2022, je potrebné podať písomnú žiadosť do 17.12.2021 a to aj v prípade, že už dotáciu poberáte.

      Prikladáme sprievodný list, v ktorom sa dočítate kto má nárok na dotáciu, za akých podmienok a aký je postup. V prílohe zasielame aj tlačivo žiadosti a čestné vyhlásenie. Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť, kontaktujte p. učiteľku.

     • Mikuláš prišiel!

     • Aj v tomto náročnom období, našiel Mikuláš spôsob, ako navštíviť deti v našej materskej škole. Všetci sme boli nedočkaví a netrpezlivo sme Mikuláša očakávali na školskom dvore. Mikuláš s plnými vreciami nakoniec prišiel. Za pekné piesne, básne, Mikuláš odmenil balíčkom všetky deti a sľúbil, že o rok sa vráti znova.