• Literárna súťaž

     • Dňa 17. 3.2022 (štvrtok) sa uskutoční v našej MŠ Majerníkova 60, triedne kolo k mesiacu: MAREC - MESIAC KNIHY, literárna súťaž s názvom: "NAKRESLI ROZPRÁVKOVÝ PRÍBEH A POROZPRÁVAJ NÁM HO." Rodič a dieťa vytvorí z papiera, výkresu knižku alebo leporelo s kresbami, alebo aj s textom. Dieťa nám rozprávku alebo príbeh "prečíta" - prerozpráva. Tešíme sa na zaujímavé rozprávkové príbehy, najlepšie príbehy postúpia do školského kola, kde budú bojovať o celkové umiestnenie v našej materskej škole. Úspešní súťažiaci budú odmenení. Ďalšie informácie poskytnú pani učiteľky na triede.

      kolektív MŠ

     • Darujte nám 2 %

     • Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%

      Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      skvalitnenie vybavenia školy

       

      Názov: Občianske združenie pri MŠ Majerníkova 60

      IČO: 42414270

      Sídlo: Majerníkova 60, 841 05 Bratislava, Mestská časť Karlova Ves