• Gajdošská muzika

     • Dnes k nám zavítali muzikanti v krásnych ľudových krojoch, v ktorých prezentovali ľudové hudobné nástroje v postupnom vývoji, od najjednoduchších píšťaliek, cez fujaru, až po gajdy a husle. Odzneli nástroje aj osobitne, aj spoločne, v ľudových piesňach z rôznych kútov Slovenska. Muzikanti deťom jednoducho a zrozumiteľne vysvetlili, ako sa daný nástroj vyrábal a pri akých príležitostiach hrával. Celý výklad bol hravou formou, pri ktorej sa deti zapájali do deja, čím sa udržiavala ich pozornosť. Nakoniec si spoločne zaspievali a naučili sa  tancovať pravý zbojnícky odzemok.

      Ďalšie fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Prijímanie žiadostí do materskej školy

     • V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

      sa prijímajú 

      žiadosti o prijatie dieťaťa

      na predprimárne vzdelávanie do MŠ Majerníkova 60,

      841 05 Bratislava

      od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022

      osobne v čase od 10:00 – 12:00

      od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022

      osobne v čase od 15:00 – 17:00

       V iných časoch podľa predchádzajúceho mailového alebo telefonického dohovoru.

      Potrebné občianske preukazy zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa na overenie údajov.

       

       

       

      V Bratislave, 12. 4. 2022

      Mgr. Vanda Šichulová,

      riaditeľka školy