• Grantový program "Zelený región"

     • Naše občianske združenie pri MŠ Majerníkova 60," sa v mesiaci marec zapojilo do grantového programu Nadácie BVS, "Zelený región" ktorého cieľom je podporiť pravidelnú a dlhodobú environmentálnu výučbu v školách.

      Prejavili sme záujem o realizáciu vyvýšeného záhonu v átriu materskej školy, ktorý bude určený pre deti na sadenie, pestovanie, a starostlivosť o rastlinky. Plánujeme vytvoriť mini záhradku s bylinkami a kvetmi. Zapojením praktických činnosti deti získajú základne vedomosti, zručnosti a skúsenosti súvisiace so starostlivosťou o živú prírodu. Na jeseň, zasadiť cibuľoviny, kvety a niektoré bylinky, ktoré v priebehu roka budú deti skúmať, bádať a pozorovať. Na pozorovanie im záhradka poskytne svoju rôznorodosť plodov, listov a kvetov. V reálnych situáciách deti budú chápať rôzne javy a súvislosti, ktoré sa pri pestovaní rastlín vyskytujú. Súčasťou záhradky bude aj „hmyzí domček“ poskytujúci úkryt pre hmyz v zimných mesiacoch. Deťom ponúkne možnosť skúmať spôsob života mnohého užitočného hmyzu.

      Veľmi sa tešíme, že naša žiadosť o grant, v rámci Grantového programu Zelený región 2022, bola grantovou komisiou schválená vo výške 500 EUR.